Project information
Studium molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (stumopo)

Project Identification
MUNI/A/0910/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na projekty s obdobným názvem a obsahem, které byly řešeny v akademických letech 2011-17. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti sedmi PhD studentů, kteří jsou zapojeni do řešení vědecko-výzkumné problematiky na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem je příspěvek biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty buněčných pochodů.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info