Inovace atlasu somatoskopických znaků: tvorba výukových e-learningových materiálů

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1272/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Somatoskopie je metoda vizuálního hodnocení tělesných znaků člověka. Uplatňuje se v mnoha oblastech biologické antropologie a je jedním z klíčových metodických postupů při určení totožnosti osob. Hlavním cílem projektu je inovace současných e-learningových výukových materiálů o nové interaktivní formy sdělení, včetně 3D modelů a průvodních textů. Inovovány budou dále referenční tabulky četnosti výskytu somatoskopických znaků v české populaci jako předpokladu výpočtu pravděpodobnosti shody znaků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info