Project information
Podpora biochemického výzkumu v roce 2018

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1100/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt vychází z problematiky řešené v Ústavu biochemie PřF MU a předpokládá plné využití jeho instrumentálního a metodického zázemí. Tematicky zahrnuje výzkumné práce z oblasti biochemie (metabolismus bakterií, interakce mezi rostlinou a patogenem, glykobiochemie a molekulární fyziologie člověka) a bioanalytické chemie (proteomika, metabolomika, biosenzory, nanomateriály). Zúčastnění studenti budou mít možnost si osvojit širokou škálu moderních experimentálních technik a tím si zvýšit svou kvalifikaci pro praxi. Naučí se rovněž prezentovat své výsledky formou konferenčních sdělení a publikací v odborných časopisech.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info