Podpora výzkumné činnosti studentů v oblasti fyziologie, vývojové biologie a imunologie živočichů v roce 2018 (OFIŽ 2018)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt klade tradičně důraz na co nejtěsnější propojení výuky a výzkumu. 1) V oblasti VÝUKY budeme v roce 2018 navazovat na snahy z posledních tří let soustředěných na průběžnou modernizaci výuky reflektující nejmodernější trendy v daných specializacích (fyziologii, imunologii a vývojové biologii živočichů). Nedílnou součástí výchovy bude rutinní zvládnutí nejpokročilejších metodologií. Nově budou zohledňovány závazky vyplývající z přípravy nových akreditací oboru. 2) V oblasti VÝZKUMU bude v součinnosti s předními domácími a zahraničními pracovišti pokračováno v rozvíjení dvou osvědčených směrů A) buněčné a molekulární fyziologie B) srovnávací imunologie tak, jak je podrobněji rozvedeno v části „Návrh projektu“. I když se jedná o logické pokračování výzkumu z předchozích let, dílčí cíle jsou zcela nové. Jejich realizace má základní cíl – dále zkvalitnit připravenost absolventů pro jejich uplatnění v praxi, a to především v prevenci, diagnostice a řešení nových terapeutických přístupů při zvládání nádorových, imunitních a dalších závažných onemocnění.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info