Vytvoření doprovodných textů k předmětu Biochemie I v anglickém programu – lecture notes

Project Identification
MUNI/FR/0938/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem je vytvořit tzv. lecture notes – doprovodné texty k aktuálním přednáškám z předmětu Biochemie I pro studenty všeobecného lékařství v anglickém programu. Jednotlivé snímky přednášek, které mají studenti k dispozici, budou obohaceny o text mající za úkol komentovat, vysvětlovat a přijímat informace při následném studiu a přípravě na zkoušku z těchto materiálů. Předpokládá se vytvoření cca 250 - 300 stran textu vložených do IS.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info