Inovace předmětu Bayesovské metody (InBayes)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1069/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je inovace tématické náplně a formy výuky předmětu Bayesovské metody. Důraz je kladen na rozšíření znalostí statistických metod a osvojení počítačových dovedností s cílem zvýšení uplatnitelnosti a konkurenceschopnosti absolventů v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info