Inovace předmětu Ošetřovatelství v interních oborech - cvičení (IOIO)

Project Identification
MUNI/FR/1182/2017
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je určen pro studenty bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra, předmětu Ošetřovatelství v interních oborech - cvičení (BSOI0421c). Projekt umožní studentovi aplikovat získané teoretické znalosti z ošetřovatelství v interních oborech do modelových situací s využitím metody ošetřovatelského procesu a zpětnou vazbou ověřit si jejich správnost a praktické použití v ošetřovatelství.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info