Project information
Rozvoj paramagnetické NMR spektroskopie pro supramolekulární systémy (SUPRAMAG)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
GA18-05421S
Project Period
1/2018 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Projekt si klade za cíl rozvinout metodiku paramagnetické NMR spektroskopie pro určování supramolekulární struktury s aplikacemi na paramagnetická metaloléčiva a systémy potenciálně využitelné při tvorbě molekulárních magnetů. SUPRAMAG bude profitovat ze synergie mezi moderními metodami experimentální NMR spektroskopie a plně relativistickými metodami výpočtu NMR parametrů pomocí teorie funkcionálu hutoty. V první fázi řešení projektu bude analyzována relativní role Fermiho kontaktního a spin dipolárního členu pro supramolekuly obsahující paramagnetické centrum (přechodný kov) s jedním nepárovým elektronem (dublet). V další fázi pak bude metodika rozvinuta pro vyšší elektronové spinové stavy. Konečným úkolem projektu je návrh metodiky pro analýzu supramolekulárních systémů s více než jedním paramagnetickým kovovým centrem.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info