Komplexní řešení ochrany osobních údajů v prostředí vysokých škol

Project Identification
ROZV/C11/2018
Project Period
1/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Support Centre for Students with Special Needs
Other MU Faculty/Unit
Rector's Office
Cooperating Organization
The Academy of Music and Dramatic Arts Prague
The Academy of Fine Arts in Prague
Janáček Academy of Music and Dramatic Arts in Brno
University of South Bohemia České Budějovice
Mendel University in Brno
University of Ostrava
Silesian University Opava
Technical University Liberec
University Hradec Králové
University of Jan Evangelista Purkyně, Ústí nad Labem
Charles University
Palacký University, Olomouc
University of Pardubice
University of Veterinary Sciences Brno
Technical University Ostrava
Prague Institute of Chemical Technology
University of Economics Prague
University of Arts and Industry in Prague
Brno University of Technology
University of West Bohemia in Pilsen
Czech University of Agriculture Prague
Czech Technical University Prague
Tomas Bata University in Zlín
Polytechnic Jihlava
Institute of Technology and Business in České Budějovice

Složitost a bezbřehost problematiky využívání a ochrany OÚ na vysokých školách vyžaduje spojení sil a komplexní přístup k řešení. A to je právě cílem tohoto projektu, do něhož jsou zapojeny všechny VVŠ: připravit společně ucelené řešení zahrnující analýzy, interní legislativu (směrnice a předpisy), metodiku (návody, postupy, doporučení), dokumentaci (včetně registru se záznamy o všech činnostech zpracování OÚ), opatření k zabezpečení systémů/procesů a zajištění práv subjektů údajů, vzdělávání a informovanost v oblasti ochrany OÚ – a toto implementovat na jednotlivých VVŠ dle jejich konkrétních podmínek a potřeb. Komplexní zajištění a ochrana osobních údajů je dlouhodobá záležitost, která zdaleka nekončí datem 25. 5. 2018; vzhledem k rozsahu problematiky se k tomuto datu dá realisticky očekávat realizace jen klíčových prvků řešení a detailní plán dalšího postupu, což by mělo být ovšem dostatečné pro prokázání základního souladu s GDPR. Mnohé z úkolů a činností budou pokračovat ve druhé polovině roku 2018 a dále (implementace GDPR do dalších oblastí a systémů; příprava společných řešení a nastavení dlouhodobé spolupráce VVŠ; aktualizace, doplňování a vylepšování prvků ochrany).

Závěrečná zpráva projektu:
https://is.muni.cz/auth/do/rect/metodika/rozvoj/projekty/21907804/60980643/crp_2018/zaverecne_zpravy/C11_ZZ_GDPR.pdf

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info