Project information
Význam genu TNFRSF9 pro fenotyp buněk karcinomu prsu

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/C/1433/2017
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Jednou ze základních vlastností nádorových buněk je schopnost vytváření metastáz. Metastázy jsou znakem pokročilého nádorového onemocnění a výrazně zvyšují mortalitu pacientů. U metastatických buněk karcinomu prsu byla zjištěna zvýšená exprese genu TNFRSF9, a proto je považován za potenciální gen napomáhající vytváření sekundárních nádorů. Cílem tohoto projektu je objasnění funkce genu TNFRSF9 v myších buňkách karcinomu prsu, a to zejména ve spojitosti s diseminací nádoru.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info