Project information
Extracelulární faktory ovlivňující metabolismus centrozomů v lidských pluripotentních kmenových buňkách

Project Identification
MUNI/C/1418/2017
Project Period
2/2018 - 12/2018
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Kmenové buňky představují atraktivní objekt zkoumání současné vědy s mnoha potenciálními aplikacemi. Strategie na základě lidských pluripotentních kmenových buněk, zdá se umožní tvorbu buněk a tkání pro použítí v regenerativní medicíně a tkaňovém inženýrství. Recentní poznatky poskytují východisko pro další zkoumání a zajména klinickou aplikaci technologie lidských pluripotentních kmenových buněk. Přesto existuje řáda překážek, které omezují a oddalují širší využití kmenových buněk v klinické praxi. Jednou z takových limitací je riziko genetických změn in vitro propagovaných kmenových buňkách. Dříve jsme ukázali, že v lidských pluripotentních kmenových buňkách dochází k centrozomálním amplifikacím (nadbytečné centrozomy), tento jev je všeobecně spojován s genetickou nestabilitou. V tomto projektu se zaměříme na:
a) úlohu extracelulárních vlivů v rozvoji centrozomálních abnormalit v lidských pluripotentních kmenových buňkách
b) molekulární mechanismy regulace metabolismu centrozomů v kmenových buňkách c) význam a následky centrozomalních abnormalit.
Předpokládáme, že tento výzkum povede k objasnění dalších aspektů molekulární biologie kmenových buněk a umožní optimalizaci metod kultivace lidských embryonálních kmenových buněk pro účely regenerativní medicíny a tkaňového inženýrství.
Klíčová slova: centrozom, pluripotentní kmenové buňky, centrozomální ampifikace, chromozomální instabilita, adaptace, mikroprostředí

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info