Reconstruction of the brachial plexus:the experimental and clinical study

Project Identification
IZ3126
Project Period
1/1995 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Central Military Hospital Praha
Charles University
University Hospital Královské Vinohrady Praha

Cílem experimentální studie bude vytvoření modelu,který by umožnil sledovat regeneraci brachiálního plexu na míšní úrovni s použitím autotransplantátů,vyhodnotit zkřížené reinervace brachiálního plexu u člověka neurofyziologickými metodami.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info