Project information
c-Myb a jeho transkripční program ve fyziologických a patologických osteogenních procesech

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NV18-07-00073
Project Period
5/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Animal Physiology and Genetics of thr ASCR, v. v. i.
University Hospital Brno-Bohunice
Masaryk Memorial Cancer Institute Brno

Klíčové buněčné procesy včetně proliferace, diferenciace a přežívání jsou často regulovány stejnými molekulami během ontogeneze a tumorigeneze. Je známo, že protein c-Myb se spolupodílí na řízení uvedených procesů. Aberantní aktivace tohoto proteinu narušuje rovnováhu v jejich regulaci a podporuje zvýšenou proliferaci a přežívání buněk, čímž přispívá k maligní transformaci. Naše předchozí studie ukázaly, že c-Myb se také podílí na regulaci embryonálního vývoje kostí. Nedávno publikované výsledky, podpořené našimi preliminárními daty, potvrdily, že protein c-Myb je exprimován v osteosarkomech, nádorech kostní tkáně, které se vyznačují věkově specifickou incidencí. Cílem tohoto projektu je objasnění funkce proteinu c-Myb v různých fázích fyziologického vývoje kostí a jeho významu v regulaci progrese osteosarkomů s využitím buněčných linií, in vivo modelů a klinické studie. Klinická část tohoto projektu bude navíc rozšířena o širší spektrum osteogenních patologií s typickým výskytem v období dospívání, což nám umožní posoudit význam proteinu c-Myb v homeostáze kostí z širší perspektivy.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info