Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické aplikace: derivace a charakterizace

Project Identification
NV18-08-00412
Project Period
5/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Pluripotentní kmenové buňky (PSC), embryonální i indukované, mají neomezenou reprodukční a diferenciační kapacitu a představují proto téměř dokonalý zdroj pro přípravu léčivých přípravků pro pokročilé terapie, které jsou v současnosti vyvíjeny a klinicky testovány na mnoha významných institucích na celém světě. Jedním z prvků, které jsou klíčové pro posun tohoto druhu léčivých přípravků do kliniky, je jejich soulad s regulačními požadavky, zajišťujícími etický původ, bezpečnost, farmakologickou kvalitu a účinnost. V České republice dosud žádné takové klinicky aplikovatelné PSC nebyly vytvořeny, což je zásadní bariéra pro jakýkoli další vývoj směrem k jejich využití v klinické medicíně. V tomto projektu proto navrhujeme odstranit toto omezení vybudováním nové platformy, která bude zahrnovat 1) set linií lidských embryonálních kmenových buněk derivovaných z eticky přijatelných vyřazených embryí za respektování principů dobré výrobní praxe (GMP) a také 2) všechny související výrobní a regulační prvky, jako jsou zejména standardní operační postupy (SOP) a postupy pro hodnocení kvality.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info