Neurobiologické a psychologické markery reakce na extrémní stres a dopad na generace potomků - třígenerační studie přeživších holokaust a jejich potomků

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
NV18-04-00559
Project Period
5/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Extrémní a dlouhodobé působení stresu vede k ovlivnění behaviorálních, psychologických a neurobiologických funkcí. Tato studie bude zkoumat změny zmíněných funkcí u osob přeživších holokaust a jejich následujících dvou generací potomků, ve srovnání s kontrolní skupinou subjektů, odpovídajících věkově a pohlavím (bez podobné dlouhodobé stresové zkušenosti). Zkoumány budou biologické známky chronického stresu pomocí psychologických vyšetření a biochemických analýz (analýza stresových hormonů, určení genotypizace neurotrofického faktoru (BDNF), genetických analýz - stanovení relativní délky telomer z mononukleárních buněk periferní krve a qPCR kvantifikace mitochondriální DNA (mtDNA) a budou pořízeny strukturální a funkční snímky mozku pomocí magnetické rezonance. Výsledná psychologická a genetická data budou použita jako proměnná k získaným neurozobrazovacím datům, za účelem lokalizace strukturálních a funkčních korelátů chronického stresu v mozku. Pomocí genetických a psychologických dat bude studován mechanismus transgerenačního přenosu reakce na extrémní stres.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info