Project information
Neurobiological and psychological markers of reaction to extreme stress and its impact on offspring - three generation study of holocaust survivors and their offspring

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NV18-04-00559
Project Period
5/2018 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Extrémní a dlouhodobé působení stresu vede k ovlivnění behaviorálních, psychologických a neurobiologických funkcí. Tato studie bude zkoumat změny zmíněných funkcí u osob přeživších holokaust a jejich následujících dvou generací potomků, ve srovnání s kontrolní skupinou subjektů, odpovídajících věkově a pohlavím (bez podobné dlouhodobé stresové zkušenosti). Zkoumány budou biologické známky chronického stresu pomocí psychologických vyšetření a biochemických analýz (analýza stresových hormonů, určení genotypizace neurotrofického faktoru (BDNF), genetických analýz - stanovení relativní délky telomer z mononukleárních buněk periferní krve a qPCR kvantifikace mitochondriální DNA (mtDNA) a budou pořízeny strukturální a funkční snímky mozku pomocí magnetické rezonance. Výsledná psychologická a genetická data budou použita jako proměnná k získaným neurozobrazovacím datům, za účelem lokalizace strukturálních a funkčních korelátů chronického stresu v mozku. Pomocí genetických a psychologických dat bude studován mechanismus transgerenačního přenosu reakce na extrémní stres.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info