Project information
Využití pokročilých magneticko-rezonančních technik k objasnění patofyziologie a zlepšení diagnostiky a praktického managementu degenerativní komprese krční míchy

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NV18-04-00159
Project Period
5/2018 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
University Hospital Olomouc
University Hospital Brno-Bohunice

Degenerativní cervikální myelopatie (DCM) je způsobena kompresí krční míchy stenózou krčního míšního kanálu. Relativní odolnost míšní tkáně k mechanické kompresi však může vést k nemyelopatické degenerativní kompresi krční míchy (NMDCCC). Rutinní MR techniky jsou schopny detekovat kompresi míchy, ale nejsou schopny spolehlivě odlišit nemyelopatickou kompresi a symptomatickou myelopatii. Pokročilé MR techniky, jako magneticko-rezonanční spektroskopie (MRS) a difúzí vážená MR (dMRI), představují nový nástroj pro zhodnocení subtilních změn mikrostruktury a biochemického složení míšní tkáně. Současně jsou však tyto techniky vzhledem k velikosti míchy a jejímu uložení v míšním kanálu technicky velmi náročné. Využití pokročilého 3T MR scanneru spolu s novými MR technikami u kohorty 50 zdravých dobrovolníků, 50 NMDCCC a 50 DCM pacientů zvýší citlivost MR v časné detekci kompresivních změn míšní tkáně a pomůže najít citlivé MR markery, které odliší DCM a NMDCCC. Korelace MR nálezů s tíží míšní komprese a klinické disability pomůže určit jejich relevanci při plánování chirurgické dekomprese.

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info