Project information
Sociálně pedagogický aspekt ve výzkumu (VyZsocpeD)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Sociálně pedagogický výzkum představuje spektrum témat, jejichž analýza přináší zajímavé poznatky, s kterými lze pracovat v oblasti praxe a teorie. Tým doktorandů, magisterských studentů a akademiků se snaží tato téma uchopit v nejširších souvislostech a prostřednictvím výzkumných šetření zachytit cenné poznatky, které rozvíjí jedinečnost disciplíny sociální pedagogiky. Výstupy z projektu jsou tvořeny publikační činností v rovině odborných textů, článků, kapitol v publikaci nebo ve společné monografii.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info