Diverzita parazitů kaprotvarých ryb (Cypriniformes) Severní Ameriky: nástroj k pochopení evolučních procesů

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
LTAUSA18010
Project Period
1/2019 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Paraziti jsou nedílnou součástí všech ekosystémů, ve kterých hrají významnou roli. Týká se to také helmintů („parazitických červů“), mezi které patří významné patogeny volně žijících i chovaných ryb a zástupci napadající člověka. Některé skupiny rybích helmintů byly rovněž využity při studiu koevoluce parazito-hostitelských vztahů.
Fauna sladkovodních ryb Severní Ameriky je mimořádně bohatá a má různorodý biogeografický a evoluční původ. Lze u nich proto předpokládat i vysokou diverzitu parazitů, jejíž dobrá znalost představuje klíč k vyřešení otázek jejich původu, ekologických vztahů, koevoluce s hostiteli a jejich historické biogeografie. Současná znalost parazitů severoamerických sladkovodních ryb je však překvapivě nedostatečná a podobné využití aktuálně neumožňuje.
Cílem projektu je proto využít odbornosti českých rybích parazitologů a ve spolupráci s americkým partnerem analyzovat otázky evolučního původu, historické biogeografie a parazito-hostitelských vztahů (koevoluce) na modelu dvou skupin kaprotvarých ryb (čeledi Cyprinidae a Catostomidae řádu Cypriniformes) a dvou skupin jejich parazitů: (1) ektoparazitická Monogenea čeledi Dactylogyridae s úzkou hostitelskou specifitou a přímým životním cyklem, a (2) endoparazitické tasemnice (Cestoda) řádu Caryophyllidea s nižší mírou hostitelské specifity a nepřímým životním cyklem.
Navrhovaná vědecká spolupráce s americkým partnerem umožní realizovat unikátní studium zaměřené na diverzitu a evoluci vybraných modelových skupin parazitů a jejich hostitelů na severoamerickém kontinentu. Projekt tak přispěje k vědeckému poznání a současně významně napomůže odbornému růstu mladých členů českého týmu a umožní profilování mladých amerických odborníků v oboru ichtyoparazitologie. Kromě zveřejnění výsledků projektu formou vědeckých publikací (článků) budou nové poznatky prezentovány na mezinárodních konferencích.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info