Project information
MALDI MS zobrazování izomerů lipidů lišících se pozicí dvojné vazby uhlík-uhlík

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
GJ19-20927Y
Project Period
1/2019 - 6/2022
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vývoj technik zobrazovací hmotnostní spektrometrie s matricí usnadněnou laserovou desorpcí a ionizací (MALDI MSI) pro mapování distribuce isomerů lipidů lišících se pouze v pozici dvojné vazby uhlík-uhlík (C=C) v biologických tkáních. K určení polohy dvojné vazby bude primárně použita Paternò–Büchi fotoderivatizace přímo na tkáni, následovaná selektivní fragmentací vzniklých produktů v hmotnostním spektrometru. Dalšími zkoumanými technikami budou epoxidace nenasycených lipidů na tkáních nebo fragmentace Ag-aduktů s dvojnými vazbami ve spojení s MALDI MSI. Tyto techniky mohou v budoucnu vést k lepšímu pochopení funkcí jednotlivých isomerů nenasycených lipidů a k objevu nových biomarkerů nebo cílů pro léčiva.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info