Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění

Project Identification
MUNI/A/0976/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na projekty s obdobným názvem a obsahem, které byly řešeny v akademických letech 2013-18. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti tří studentů v postgraduálním programu Lékařská chemie a biochemie, kteří jsou aktivně zapojeni do výzkumu probíhajícím na Biochemickém ústavu. Společným jmenovatelem je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty procesů probíhající na buněčné, příp. tkáňové úrovni.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info