Project information
Optimalizace diagnostických a léčebných metod u multimorbidních seniorů (Opdilem)

Project Identification
MUNI/A/1382/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Zvyšující se věk s sebou přináší vyšší počet chorob léčených vyšším počtem medikamentů, je tedy nutno medikamenty pozorně vybírat s ohledem na možné lékové interakace a ubývající soběstačnost nemocných. Současně je nutno brát zřetel na narůstající počet nemocných s poruchou paměti a rizikem chyb v užívání medikace. Časná diagnostika poruch paměti toto riziko významně sníží. Nově se objevující druhy léčiv s sebou sice přinášejí naději na úspěšnější řešení různých chorobných stavů, klinická zkoušení léků však často pacienty vyššího věku multimorbidní a se sníženou soběstačnosti nezahrnují. Proto je důležité věnovat pozornost případným novým komplikacím spojeným se zavedením nového léčiva - v poslední době konkrétně skupiny nových orálních antikoagulancií. Nadále bude věnována pozornost preventivním aktivitám podporujícím úspěšné stárnutí a předcházejícím ztrátě soběstačnosti seniorů. U hospitalizovaných nemocných bude věnována pozornost rychlosti návratu míry soběstačnosti seniora v závislosti na intenzitě rehabilitace. Projekt je i v nadcházejícím roce věnován různým směrům dlouhodobé prevence multimorbidity jako faktoru významně urychlujícího vznik závislosti seniora a zhoršení kvality jeho života. Jedním z komplexně působících faktorů je vitamin D, jehož nízká hladina má vliv mimo jiné i senzitivitu tkání k inzulinu, a tedy stav kompenzace diabetu včetně rozvoje chronických komplikací diabetu.
Významná je i důsledná příprava starších nemocných k operačnímu výkonu i včetně zjištění jeho kognitivního výkonu

Publications

Total number of publications: 21


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info