Využití zobrazovacích a stimulačních metod v psychiatrii (ImgPsych)

Project Identification
MUNI/A/1469/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Současný projekt navazuje na předchozí projekty specifického výzkumu autorů řešené v minulých letech. V uplynulém roce byl dokončen sběr dat ve studiích elektrofyziologických korelátů emoční regulace u pacientek s poruchami příjmu potravy, fenotypů impulzivity a jejich neurálních korelátů u pacientů s hraniční poruchou osobnosti, ADHD a Parkinsonovou chorobou a rTMS léčby negativních příznaků u pacientů se schizofrenií. V příštím roce se v rámci těchto projektů zaměříme na přípravu publikací. Nadále probíhá sběr dat v projektu sociální kognice u pacientů se schizofrenií. Dále byly zahájeny nové projekty, jejichž řešení bude dalším předmětem projektu v roce 2019. Prvním projektem je randomizovaná kontrolovaná studie rTMS léčby hraniční poruchy osobnosti s využitím individuální neuronavigace, která přímo vychází z pilotní studie v rámci předchozího projektu. Druhým projektem je fMRI neurofeedback amygdaly pro posílení emoční regulace. fMRI neurofeedback je inovativní metodou, kterou jsme v uplynulém roce implementovali jako první v České republice. Na projektu spolupracujeme s Central Institute of Mental Health v Mannheimu.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info