Fyzikální parametry a ovlivnění strategie chirurgické léčby u komplikovaných operací.

Project Identification
MUNI/A/1511/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Hlavním smyslem projektu je predikce komplikací u rizikových výkonů, ovlivnění strategie chirurgické léčby a zlepšení pooperačních výsledků u komplikovaných výkonů.

Publications

Total number of publications: 13


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info