Project information
Infrared thermal imaging – neinvazivní zobrazovací metoda s využitím v klinickém prostředí (IRT)

Project Identification
MUNI/A/0996/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výstupem a hlavním nosným tématem navrhovaného projektu je vytvoření pracovní termografické skupiny provázáním pracovníků/ postgraduálních studentů pracovišť lékařské fakulty (konkrétně Chirurgické kliniky a Dětské neurologické kliniky s Biofyzikálním ústavem). Náplní vzniklé pracovní skupiny bude vytvoření metodiky, realizace měření a výsledné hodnocení termografických měření za pomoci bezkontaktní infračervené termokamery na klinických pracovištích. Důležitým cílem ve všech případech bude nalezení možnosti využití termokamery jako aditivní neinvazivní diagnostické zobrazovací metody doplňující stávající běžně používané zobrazovací a diagnostické metody. Mezi základní výzkumné cíle projektu proto patří monitorování stupně vaskularizace orgánů dutiny břišní při resekčních chirurgických zákrocích a využití termokamery při posouzení vývoje parézy nervů končetin.
Bezkontaktní infračervená termografie je využívána, spíše okrajově, jako doplňková metoda; od šedesátých let minulého století jako diagnostický nástroj umožňující zobrazení povrchových teplot sledovaných oblastí lidského těla. Současný vývoj citlivějších detektorů a jejich miniaturizace umožnuje využít těchto přístrojů pro širší spektrum medicínských aplikací. Na současném trhu existuje hned několik výrobců infračervených systémů určených výhradně pro medicínské aplikace (Flir, Meditherm, Medicore, …).
Přínosem projektu bude provázání pracovníků různých klinických a teoretických směrů, umožnění využití a poskytnutí další neinvazivní diagnostické metody v oblasti péče o lidské zdraví. Projektem bude přímo podpořena odborně-výzkumná část postgraduálního studia zainteresovaných studentů.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info