Využití dopplerovské sonografie při plánování perforátorových laloků v plastické a rekonstrukční chirurgii (Doppler UZ při plánování perforátorových laloků)

Project Identification
MUNI/A/1579/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Přesné zobrazení vaskulární anatomie perforátorových laloků břišní stěny přináší klíčové informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit operační strategii mikrochirurgických rekonstrukcí prsu. Vaskulární anatomie perforátorových laloků se dnes v závislosti na zvyklostech jednotlivých pracovišť vyšetřuje pomocí angio-CT břicha nebo Dopplerovské sonografie. Na některých pracovištích se rutině perforátory nevyšetřují vůbec, v těchto případech se vaskulární anatomie ozřejmí až při preparaci laloku. Cílem práce je porovnat přesnost a spolehlivost detekce dominantních perforátorů břišní stěny pomocí barevné Dopplerovské sonografie provedené v rámci předoperační přípravy chirurgem s výsledky angio-CT břicha, a také v korelaci se skutečnou polohou a velikostí změřenou při preparaci laloků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info