Inovace praktické výuky v předmětu Bi6270c Cytogenetika-cvičení – rychlé vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X a Y metodou QF-PCR a implementace interaktivních prvků do výuky (Inovace praktické výuky v předmětu Bi6270c)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/1356/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Klíčovým cílem je inovace praktické výuky spočívající v zavedení nové úlohy z oblasti prenatální genetické diagnostiky, která se rutinně využívá v cytogenetických laboratořích zdravotnických zařízení. Jedná se o vyšetření aneuploidií chromozomů 13, 18, 21, X a Y v lidských buňkách pomocí QF-PCR. Inovace cvičení je určena pro studenty bakalářských oborů Lékařská genetika a molekulární diagnostika a Molekulární biologie a genetika. Nedílnou součástí inovace je i vytvoření elektronických skript.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info