Inovace náplně předmětu Data mining II (Data mining II)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1152/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je úprava náplně a rozsahu předmětu Data mining II tak, aby mohl být vyučován každoročně a jeho náplň odpovídala požadavkům z praxe. Důraz bude kladen na praktické použití metod v různých data miningových softwarech a schopnosti efektivně prezentovat své výsledky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info