Intra-amniotic infection as the cause of preterm labor II. Epidemiolgy, diagnostic, therapy

Project Identification
IZ3512
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Diagnostika subklinicky probíhající infekce plodového vejce, způsobují rozvoj děložních kontrakcí a předčasný porod. Stanovení konkrétního terapeutického režimu. Určení validních imunologických a biochemických markerů v plodové vodě a v organismu matky, jejich vzájemné srovnání ve vztahu k mikroorganismům získaných kultivací biologických materiálů.Serotypizace bakteriálních i virových systémů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info