Modulový kurz Životní cyklus léčiv (Životní cyklus léčiv)

Project Identification
MUNI/FR/1524/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt má za cíl modernizaci a inovaci výuky předmětu Farmakologie I, vyučované ve studijním programu všeobecného lékařství na LF MU, a to vytvořením nového volitelného kurzu s názvem „Životní cyklus léčiv“.
Kurz bude veden v jednotlivých modulech. Do přípravy i vlastní výuky každého modulu bude zapojen akademický pracovník FÚ-LF MU a současně odborník z praxe, který se věnuje danému tématu. Přizvání odborníků z praxe významně posílí praktické aspekty vzdělávání v této oblasti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info