Project information
Zlepšení praktických dovedností v preparačních technikách (Preparační techniky)

Project Identification
MUNI/FR/1390/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt směřuje ke zdokonalení praktických dovedností studentů při preparacích zubních tkání. Zavedení rychloběžných kolénkových násadců významně zlepší přesnost preparace a je v souladu s biologickým a miniinvazivním přístupem k ošetření zubního kazu a jeho následků. Implementace uvedené preparační techniky do výuky je zcela v souladu s moderními trendy ošetření zubního kazu, které praktická výuka českých i anglicky mluvících studentů musí reflektovat.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info