Project information
Molekulární aspekty ciliogeneze: zaměření na Tau Tubulin Kinázu 2

Investor logo
Project Identification
GA19-05244S
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Tau tubulin kináza 2 (TTBK2) je považována za klíčový regulátor tvorby primárních cilií, senzorických organel plnícími důležité úlohy jak během embryonálního vývoje tak při nemoci. Nicméně, stále máme k dispozici velice málo informací pro vytvoření uceleného obrazu o tom co tato kináza vlastně během kontroly tvorby cilií dělá.
Výzkumný plán který zde předkládáme se zaměřen na analýzu molekulárních mechanismů a funkčních důsledků prvotních kroků tvorby primárného cilia, se zvláštním důrazem na události u nichž předpokládáme že je TTBK2 řídí. Projekt si konkrétně klade za cíl pomocí integrace "state of the art" proteomiky a genetiky (editace genů) s přístupy buněčné a molekulární biologie přispět k objasnění otázky co opravdu činí kinázu TTBK2 tak důležitou pro ciliogenezi.
Věříme,že zde navržený výzkum má potenciál významně posunout kupředu naše povědomí o kontrole tvorby primárních cilií

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info