Project information
Výuková online aplikace pro rozšíření výuky informačních technologií na biofyzikálním ústavu LF (BIOFYZIT)

Project Identification
MUNI/FR/1336/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvoření online aplikace na podporu oborové IT gramotnosti a rozšíření biofyzikálních znalostí. Využití aplikace bude začleněno do výuky informatiky na biofyzikálním ústavu LF MU. Aplikace se bude zaměřovat na rozšíření biofyzikálních znalostí studentů, ale také na praktické aplikovaní těchto znalostí. Dalším cílem je také posílení povědomí studentů o možnostech využití moderních technologií (telefony, tablety, počítače) v praxi související s jejich budoucím povoláním.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info