Podpora společného studijního programu LF MU a PřF MU „Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví-BIOANALYTIK“ novým předmětem „Minima z klinických laboratorních oborů“

Předkládaný projekt je pokračováním naší snahy o vyrovnání úrovně znalostí bakalářů, absolventů LF a PřF při vstupu do navazujícího magisterského studijního programu „Bioanalytická diagnostika ve zdravotnictví-BIOANALYTIK“.
V rámci připravovaného projektu máme v úmyslu založit nový volitelný předmět "Minima z klinických laboratorních oborů" pro Bc-studenty PřF v programech Biochemie a Aplikovaná biochemie, ze kterých se nejčastěji, mimo LF, rekrutují zájemci o navazující Mgr-studium Bioanalytik

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info