Biostatika a e-learning

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Rector's Office. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
FRVS/3575/2005
Project Period
1/2005 - 12/2005
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Statistická analýza biologických dat představuje nástroj, bez kterého již současná biologie a medicína nemohou existovat, zároveň jde ovšem o nástroj jdoucí mimo hlavní oblasti zájmu biologů a tedy vyžadující opakované procvičování. V souvislosti se zvyšující se dostupností e-learningových nástrojů (zabudování LMS do informačního systému MU) se nabízí možnost doplnit běžnou výuku biostatiky také interaktivními e-learningovými kurzy sloužícími jednak pro opakování a vysvětlování pojmů biostatiky a jejich praktického využití pomocí statistických SW, jednak jako pomůcky pro samostudium. Pro přípravu kurzů bude využito i zkušeností expertů na různé oblasti analýzy biologických dat. Kromě studentů bilogie tento kurz využijí i studenti dalších oborů, kde je nutné zpracovávat statistickými nástroji reálná data. Uveďme například ekonomii, sociologii či experimentální fyziku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info