Project information
Akademické psaní ve vědeckém výzkumu (AkPsa)

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1308/2018
Project Period
1/2019 - 12/2019
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Projekt se tento rok zaměřuje na rozvoj a prohloubení schopností tvorby odborného výzkumného textu v anglickém jazyce. Cílem je zvýšit počet studií, které studenti DSP publikují v zahraničních impaktovaných časopisech. Na základě evaluace kurikula DSP bylo vytipováno několik oblastí, které je potřeba prohloubit. Jedná se především dovednosti akademického psaní a akademické angličtiny.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info