Project information
Contemporary Challenges to International and European Law - Czech and Polish Perspective

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
8JPL19050
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Navrhovaný výzkumný projekt bude spočívat v provádění společného výzkumu vybraných témat mezinárodního práva veřejného a práva EU, jmenovitě: (1) institucionálního rámce týkajícího se řízení eurozóny, (2) otázek migračního práva EU, (3) podstaty a provedení předpisů EU týkajících se nekalých soutěžních praktik a (4) společné zemědělské politiky EU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info