Project information
Klinicky relevantní biochemické, imunologické a buněčné biomarkery Alzheimerovy nemoci a stárnutí (BioMAD)

Project Identification
NV19-08-00472
Project Period
5/2019 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Alzheimerova nemoc (AN) je nejběžnější příčinou demence (60-80% případů) u starší populace po celém světě. Současný výzkum podporuje myšlenku, že agregace bílkovin iniciuje nástup Alzheimerovy choroby. Navzdory velkému množství dostupné literatury a studií zůstávají mechanismus patogeneze, spolehlivé klinické markery progrese a potenciální léčba AN neznámé. Pokročilé techniky hmotnostní spektrometrii otevírají nové možnosti ke studiu biomarkerů AN. V rámci projektu bude hmotnostní spektrometrie aplikována k analýze podrobně charakterizované sady klinických vzorků (tj. mozkové tkáně, mozkomíšního moku, séra) ze zvířecího experimentálního modelu stárnutí a také od účastníků longitudinální studie s biomarkery AN a dobrovolníků podstupujících neurochirurgický zákrok. Projekt se zabývá především studiem aktuálními hypotézami vzniku AN vlivem přímé nebo zprostředkované imunitní odezvy a zánětu, k čemuž využívá stanovení zánětlivých proteinů a membránových lipidů. Souběžně počítá s vytvořením knihovny indukovaných pluripotentních kmenových buněk a také adekvátního in vitro modelu s využitím mozkových organoidů kultivovaných z lidských embryonálních kmenových buněk jako vhodného nástroje pro testování hypotéz. Navržená kombinace studia biomarkerů pomocí hmotnostní spektrometrie a buněčného modelu k testování hypotéz má potenciál transformovat oblast výzkumu AN.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info