Veřejný zájem v právu

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Law. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
8J19AT008
Project Period
1/2019 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Law
Cooperating Organization
Institute of State and Law of teh ASCR, v. v. i.
Charles University

Cíl projektu (výzkumu) je několikerý. Především je třeba pojem veřejný zájem definovat a stanovit jeho strukturu. Výzkum se proto soustředí na vymezení jeho obsahu a účelu, a to zejména na pozadí zájmu soukromého. Uskutečnit tento cíl znamená analyzovat i historický vývoj a s ohledem na jeho význam sledovat jeho aplikaci v různých rozdílných epochách a rozdílných společenskoekonomických poměrů. Je třeba zkoumat, zda lze tento institut chápat jako určitý jednolitý pojem, nebo zda má v různých právních odvětvích relativně samostatné postavení a svébytnou funkci. Při používání veřejného zájmu je třeba vymezit prostor správní i soudcovské úvahy při zdůrazňování jeho jednotlivých aspektů v rozdílných skutkových situacích. Je třeba však zjistit, zda i v těch odvětvích, kde se tento pojem nevyskytuje, má vzdor tomu význam jako součást jiných zcela odlišných institutů.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info