Long-term follow-up of females with chest pain and negative coronary angiography.

Project Identification
IZ3709
Project Period
1/1996 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno

Prognoza žen se syndromem X. Sedmileté sledování anamnestických údajů,ergometrických a echografických ukazatelů,zjištění jejich závažnosti pro vznik ICHS u žen.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info