Studium molekulárně-biologické odpovědi na intenzivní inzulínovou terapii při plicních resekcích

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
NS9681
Project Period
1/2009 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Cílem je potvrdit nebo vyvrátit hypotézuže inzulín ovlivňuje difúzní kapacitu plic, a to pravděpodobně díky zvýšení kapacity alveolárních kapilár. Zároveň bude pomocí microarrays mapován účinek inzulínu na transkriptom plicního parenchymu i dvou buněčných linií. Výsledky práce by měly především zlepšit dýchání u pacientů po resekci plic.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info