Klinický přínos vizualizace cévního zásobení perforátorových laloků pomocí CT angiografie a duplexní sonografie

Project Identification
MUNI/A/1494/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Přesné zobrazení vaskulární anatomie perforátorových laloků břišní stěny přináší klíčové informace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit operační strategii mikrochirurgických rekonstrukcí prsu. Lokalizaci výživných perforátorů lze detekovat pomocí angio-CT břicha nebo Dopplerovskou sonografii. Názory mikrochirurgů na přínos uvedených zobrazovacích metod nejsou ustáleny, problematika mapování perforátorových laloků je tedy často diskutovaná. Cílem projektu je porovnat přesnost a spolehlivost detekce dominantních perforátorů břišní stěny pomocí barevné Dopplerovské sonografie a angio-CT břicha se skutečnou polohou a velikostí vypreparovaných perforátorů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info