Project information
Příspěvek (bio)chemických technik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických jevů a onemocnění

Project Identification
MUNI/A/1167/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na projekty s obdobným názvem a obsahem, které byly řešeny v akademických letech 2013-19. Je zaměřen na podporu vědecké činnosti dvou studentů v postgraduálním programu a dvou studentů v pregraduálním programu, kteří jsou aktivně zapojeni do výzkumu probíhajícím na Biochemickém ústavu LF. Společným jmenovatelem je příspěvek chemických a biochemických metodik k rozpoznání molekulární podstaty procesů probíhající na buněčné, příp. tkáňové úrovni.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info