Project information
Arytmogenní efekt aminophyllinu na buněčné kultury kardiomyocytů

Project Identification
MUNI/A/1455/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V návaznosti na interní grantový projekt MUNI/A/1532/2018 bude na lidské kardiomyocyty diferencované z pluripotentních kmenových buněk aplikován aminophyllin jako v klinické praxi široce užívaný zástupce methylxantinů. Pomocí mikroskopu atomárních sil bude poté hodnocen arytmogenní potenciál aminophyllinu a také bude posouzen jeho inotropní a chronotropní efekt.

Publications

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info