Project information
Příspěvek ke studiu molekulární, buněčné, tkáňové a systémové patofyziologie vybraných komplexních nemocí

Project Identification
MUNI/A/1453/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt řeší problematiku patofyziologie vybraných komplexních nemocí – konkrétně diabetu 2. typu a obezity, nádorů, osteodegenerativních onemocnění a parodontopatií – hierarchicky na různých úrovních etiopatogeneze. Dílčí podprogramy (A až F) kombinují molekulárně-biologický, geneticko-epidemiologický a klinický metodologický přístup. Výstupem projektu budou min. 2 obhájené dizertační práce, 2 - 3 diplomové práce plus 2x jejich analogie na LF MU (P-PooL), min. 6 publikací v kategorii Jimp a min. 4 v Jost a několik aktivních prezentací na tuzemských a zahraničních fórech.
Dílčí podprogramy:
(A) Možnosti predikce rozvoje a progrese pozdních komplikací diabetu s využitím GWAS „hitů“
(B) Posouzení agresivity nádorových buněk na základě morfologických a mechanických buněčných parametrů
(C) Terapeutické řešení osteodegenerací pomocí implantátů – studium vlivu slitin kovů in vitro
(D) Biomarkery složení těla a nutričního chování dětí i dospělých
(E) Molekulární patogeneze parodontopatií

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info