Project information
Nevyřešené otázky a nové metody hodnocení elektrokardiografického signálu (ECG2020)

Project Identification
MUNI/A/1446/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Rozvoj digitálního záznamu elektrokardiografického (EKG) signálu přináší nové možnosti jeho zpracování. Projekt navazuje na dlouhodobě probíhající výzkum a rozvíjí ho v několika oblastech: mezipohlavní rozdíly různých EKG parametrů s cílem stanovení dosud neexistujících norem (především u dětí a adolescentů); hodnocení míry zachování autonomních regulací síňového EKG signálu při fibrilaci síní k predikci prognózy udržení sinusového rytmu; nehomogenita šíření elektrické aktivace srdečních komor u pacientů se strukturálním onemocněním srdce.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info