Project information
Diagnostika a patofyziologie neuropatické bolesti (PNB)

Project Identification
MUNI/A/1325/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Součástí výzkumu jsou 4 samostatné doktorské projekty, které jsou vzájemně komplementární a jsou součástí dlouhodobého zaměření pracoviště na problematiku neuropatické bolesti (NP). Výskyt a charakteristiky NP a s ní asociovaných komorbidit (insomnie, deprese, úzkost) budou sledovány a hodnoceny u:
(1) diabetické polyneuropatie (subprojekt DPN)
(2) polyneuropatie indukované protinádorovou chemoterapií (subprojekt CIPN)
(3) roztroušené sklerózy (subprojekt RS)
(4) samostatný dílčí projekt je zaměřen na efekt psychoterapie na komorbidity NP (subprojekt PSYCH).
Projekty DPN, CIPN a PSYCH zahrnují longitudinální sledování pacientů a byly do projektu v určité podobě zařazeny již v minulých letech – aktuální projekt umožní dokončení náboru a sledování pacientů a rozšiřuje dosavadní výzkumnou činnost. Poslední skupina pacientů (RS) je do výzkumu zařazena nově. Ve všech projektech budou využívány obdobné diagnostické metody, umožňující diagnostiku funkčního a/nebo strukturálního postižení somatosenzitivního nervového systému jako podmínky diagnostiky NP. Jedná se o:
(1) hodnocení rohovkové inervace z korneální konfokální mikroskopie (CCM)
(2) kvantifikaci intraepidermální hustoty nervových vláken z kožní biopsie (IENFD)
(3) vyšetření evokovaných potenciálů, vyvolaných kontaktním teplem (CHEPs)
(4) kvantitativní testování senzitivity (QST) a její dynamické varianty (dynamické QST – dQST)
Kromě toho budou v plánovaných projektech využívány validované dotazníkové nástroje zaměřené na hodnocení bolesti a s ní asociovaných neuropsychologických komorbidit (deprese, úzkosti a úzkostnosti, katastrofizace bolesti, insomnie apod.).
Projekt má potenciál přispět ke zlepšení porozumění patofyziologie rozvoje NP u bolestivých periferních neuropatií a umožní zpřesnění její diagnostiky. Poskytne data o reprodukovatelnosti a spolehlivosti nálezů a zejména jejich prediktivní hodnoty některých diagnostických metod jako klíčových parametrů pro hodnocení případných změn nálezů při longitudinálním sledování pacientů. Rozšíří také poznatky o neuropsychologických komorbiditách bolesti a možnostech jejich ovlivnění.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info