Project information
Preklinický a klinický výzkum studentů v oblasti farmakokinetiky, neuropsychofarmakologie a personalizované farmakoterapie v onkologii

Project Identification
MUNI/A/1292/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Odborné zaměření výzkumu Farmakologického ústavu LF MU spadá do kategorie preklinických i klinických hodnocení léčiv. Cílem předkládaného projektu je dokončit experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti a podpořit zahájení nových. U preklinických studií se jedná zejména o nové preklinické experimenty s přírodními látkami s potenciálním terapeutickým využitím a stanovení jejich interakčního lékového potenciálu. Dále se jedná také o studium neurobiologie a terapie závislostí. Klinické studie se zabývají zejména akademickým výzkumem a léčivými přípravky pro moderní terapie. Důležitou část výzkumných týmů jednotlivých skupin vždy tvořili pregraduální a zejména postgraduální studenti, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info