Project information
Inovace studijních materiálů se zaměřením na zdravotní problematiku dětského věku

Information

This project doesn't include Faculty of Medicine. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/FR/0968/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Předmět Zdravotní problematika dětského věku je povinný předmět studijního oboru Učitelství 1. stupně ZŠ a Učitelství pro mateřské školy. Aktuální studijní materiály pro tento předmět jsou pouze v tištěné podobě. Tento projekt přinese studentům
multimediální studijní materiál, z něhož budou moci čerpat další znalosti a dovednosti, jak při opakování probraného učiva, tak při samostudiu. Předností vzniklé elektronické publikace budou názorné videoukázky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info