Project information
Podpora soft skills studentů vybraných nelékařských zdravotnických profesí

Project Identification
MUNI/FR/1131/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Zkvalitnění a inovace výuky nelékařských oborů na LF MU související s výukou sociální interakce a edukace ve zdravotnictví. Cíle: POSÍLIT komunikační dovednosti; VYTVOŘIT interaktivní studijní materiály; ZAPOJIT do výuky odborníky z praxe i z Teiresiás (klin. logoped, psycholog, spec. pedagog). Zaměření – dospělí s narušenou komunikační schopností, smyslové, tělesné postižení, poruchy autistického spektra, krizové situace, psychiatrická dg., komunikace v přednemocniční péči.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info