Project information
Zdokonalení práce s kofferdamem a sekčními matricemi v rámci praktické výuky

Project Identification
MUNI/FR/1223/2019
Project Period
1/2020 - 12/2020
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zacílen na zlepšení praktických dovedností studentů při práci s kofferdamem a sekčními matricemi, které jsou v současném moderním pojetí stomatologie nezbytnými pomůckami při zhotovování kompozitních výplní, v případě kofferdamu i nezbytností během kvalitního ošetření endodontického. Implementace těchto pomůcek do klinické výuky odráží současné trendy v zubním lékařství a zajišťuje zkvalitnění práce studentů během praktických cvičení a následně i v rámci jejich budoucí praxe.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info